Sale Houses and buildings Žilina

Real estate listings

 • Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 195.000,- €
Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 150 m2 Čičmany / Čičmany
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale Price N/A
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 0 m2 Žilina
 • Family house, Rajecké Teplice, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Rajecké Teplice, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Rajecké Teplice, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Rajecké Teplice, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 128.000,- €
Family house, Rajecké Teplice, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 86 m2 Rajecké Teplice / Rajecké Teplice
 • Cottage, Záhradkárska oblasť, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Záhradkárska oblasť, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Záhradkárska oblasť, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Záhradkárska oblasť, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Záhradkárska oblasť, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Záhradkárska oblasť, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Záhradkárska oblasť, Sale, Žilina, Slovakia
Cottage, Záhradkárska oblasť, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 36.800,- €
Cottage, Záhradkárska oblasť, Sale, Žilina, Slovakia
Cottage 21 m2 Mojšová Lúčka / Záhradkárska oblasť
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 225.000,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 137 m2 Žilina
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 295.000,- €
Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 87.43 m2 Stráňavy
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 25.500,- €
Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
Cottage 588 m2 Rajec
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
Building, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 650.000,- €
Building, Sale, Žilina, Slovakia
Building 800 m2 Žilina
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
Building, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 450.000,- €
Building, Sale, Žilina, Slovakia
Building 950 m2 Rosina
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
Building, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 559.000,- €
Building, Sale, Žilina, Slovakia
Building 0 m2 Žilina
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale Price N/A
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 65 m2 Kamenná Poruba / Kamenná Poruba
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
Building, Sale, Žilina, Slovakia
Sale Price N/A
Building, Sale, Žilina, Slovakia
Building 0 m2 ŽILINA / J.M. Hurbana
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
 • Building, Sale, Žilina, Slovakia
Building, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 1.390.000,- €
Building, Sale, Žilina, Slovakia
Building 1120 m2 Žilina
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 37.500,- €
Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
Cottage 0 m2 Mojšová Lúčka
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 16.500,- €
Cottage, Sale, Žilina, Slovakia
Cottage 0 m2 Mojšova Lúčka
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 279.999,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 121 m2 Bitarová
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 120.000,- €
Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 134 m2 Žilina / Hálkova
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 274.900,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 0 m2 Brodno
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 164.900,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 0 m2 Gbeľany
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale Price N/A
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 75 m2 Žilina
Family house, Sale, Žilina, Slovakia Family house, Sale, Žilina, Slovakia Sale 229.900,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 128.5 m2 Bytčica
 • Family house, Centrum, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Centrum, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Centrum, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Centrum, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Centrum, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Centrum, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Centrum, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Centrum, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 33.000,- €
Family house, Centrum, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 0 m2 Žilina / Centrum
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 125.900,- €
Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 150 m2 Terchová / Mládežnícka
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 198.000,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 0 m2 Stránske
 • Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia
 • Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia
Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 43.000,- €
Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia
Cottage 60 m2 Budatín / Dolná
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 337.000,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 418 m2 Rajec
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 46.990,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 86 m2 Žilina
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 31.990,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 42 m2 Žilina
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 76.990,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 130 m2 Žilina
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
 • Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Sale 58.990,- €
Family house, Sale, Žilina, Slovakia
Family house 96 m2 Žilina
Title Price Property type Space Location Type
Family house, Čičmany, Sale, Žilina, Slovakia 195.000,- € Family house 150 m2 Čičmany
Čičmany
Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia Price N/A Family house 0 m2 Žilina Sale
Family house, Rajecké Teplice, Sale, Žilina, Slovakia 128.000,- € Family house 86 m2 Rajecké Teplice
Rajecké Teplice
Sale
Cottage, Záhradkárska oblasť, Sale, Žilina, Slovakia 36.800,- € Cottage 21 m2 Mojšová Lúčka
Záhradkárska oblasť
Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 225.000,- € Family house 137 m2 Žilina Sale
Family house, Školská, Sale, Žilina, Slovakia 295.000,- € Family house 87.43 m2 Stráňavy Sale
Cottage, Sale, Žilina, Slovakia 25.500,- € Cottage 588 m2 Rajec Sale
Building, Sale, Žilina, Slovakia 650.000,- € Building 800 m2 Žilina Sale
Building, Sale, Žilina, Slovakia 450.000,- € Building 950 m2 Rosina Sale
Building, Sale, Žilina, Slovakia 559.000,- € Building 0 m2 Žilina Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia Price N/A Family house 65 m2 Kamenná Poruba
Kamenná Poruba
Sale
Building, Sale, Žilina, Slovakia Price N/A Building 0 m2 ŽILINA
J.M. Hurbana
Sale
Building, Sale, Žilina, Slovakia 1.390.000,- € Building 1120 m2 Žilina Sale
Cottage, Sale, Žilina, Slovakia 37.500,- € Cottage 0 m2 Mojšová Lúčka Sale
Cottage, Sale, Žilina, Slovakia 16.500,- € Cottage 0 m2 Mojšova Lúčka Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 279.999,- € Family house 121 m2 Bitarová Sale
Family house, Hálkova, Sale, Žilina, Slovakia 120.000,- € Family house 134 m2 Žilina
Hálkova
Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 274.900,- € Family house 0 m2 Brodno Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 164.900,- € Family house 0 m2 Gbeľany Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia Price N/A Family house 75 m2 Žilina Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 229.900,- € Family house 128.5 m2 Bytčica Sale
Family house, Centrum, Sale, Žilina, Slovakia 33.000,- € Family house 0 m2 Žilina
Centrum
Sale
Family house, Mládežnícka, Sale, Žilina, Slovakia 125.900,- € Family house 150 m2 Terchová
Mládežnícka
Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 198.000,- € Family house 0 m2 Stránske Sale
Cottage, Dolná, Sale, Žilina, Slovakia 43.000,- € Cottage 60 m2 Budatín
Dolná
Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 337.000,- € Family house 418 m2 Rajec Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 46.990,- € Family house 86 m2 Žilina Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 31.990,- € Family house 42 m2 Žilina Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 76.990,- € Family house 130 m2 Žilina Sale
Family house, Sale, Žilina, Slovakia 58.990,- € Family house 96 m2 Žilina Sale